Spinnu


Spin Spinnu


มาสนุกสนานกับการเล่นเกม
พร้อมได้ความรู้ไปกับพวกเรากันเลย!

Get it on Google Play

Train yourself with Spinnu

Spinnu เป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาในรูปแบบเกมที่สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุดถึง 4 คน Spinnu จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่พร้อมภาพสีสันสวยงามและจะเป็นการเรียนรู้ผ่านเกมใน 3 หมวดวิชา ได้แก่

  1. คณิตศาสตร์
  2. ภาษาอังกฤษ
  3. ภาษาไทย

ภายในแอพพลิเคชั่น หน้าแรกจะประกอบด้วยสองวงล้อให้ผู้เล่นได้หมุนเลือก นั่นคือ วงล้อใหญ่สำหรับเลือกหมวดวิชาและวงล้อเล็กสำหรับเลือกหัวข้อที่จะศึกษาในหมวดวิชานั้นๆ ซึ่งผู้เล่นสามารถหมุนเลือกสิ่งที่ต้องการศึกษาได้

หัวข้อการศึกษาต่างๆภายในแอพพลิเคชั่น

  1. คณิตศาสตร์: การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม แบบรูปจำนวนและความสัมพันธ์ของจำนวน หน่วยการวัดต่างๆ
  2. ภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ต่างๆ เช่น ผลไม้ อาหาร สี วัน จำนวน ส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นต้น
  3. ภาษาไทย: มาตราตัวสะกด ชนิดของคำในภาษาไทย คำควบกล้ำ คำเป็นและคำตาย

Spinnu เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี ซึ่งผู้เล่นสามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้ได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน สามารถเล่นแข่งกันได้อย่างสนุกสนาน ในแต่ละรอบการแข่งขันเมื่อหมดเวลาจะมีการจัดลำดับผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ลองโหลดมาใช้แล้วจะได้พบว่าวิชาหลักพื้นฐานไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

Developed by   Mobile Computing Lab

View our Privacy Policy.


© 2015 Mobile Computing Lab